Frist for bytte av dekk og krav til mønsterdybde på sommerdekk og vinterdekk

“Bytt dekk i tide” er et velkjent ordtak. Det gjelder spesielt på vinterstid. Sommeren kan også ha glatt veibane, derfor finnes det et krav om mm. mønsterdybde for sommerdekkene også. Er du oppdatert?

Følgende frister og krav gjelder for dekkbytte og mønsterdybde.

Vi bytter gjerne hjul for deg mens du venter

Når vinteren er rundt hjørnet: bytte fra sommerdekk til vinterdekk

1. november er datoen sommerdekkene skal byttes ut med vinterdekk. Unntaket er Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.

Krav til mønsterdybde vinterdekk

For biler under 3500 kg er kravet til mønsterdybde på vinterdekkene minimum 3 millimeter. Som med sommerdekkene, er dette også minimumskrav, og vi anbefaler 4 mm mønster på vinterdekkene.

I perioden fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag (fristen for bytte av piggdekk til sommerdekk) må dekkene uansett føre ha en mønsterdybde på minimum 3 mm.

Vegvesenets råd er at sommerdekk aldri bør brukes på vinterføre da en ikke vil ha tilstrekkelig veigrep.

Sommeren kommer: bytte fra piggdekk til sommerdekk

I følge Statens vegvesen er fristen for å bytte fra piggdekk til sommerdekk første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er datoen satt til 1.mai.

Piggfrie dekk kan brukes hele året, men anbefales derimot ikke i sommerhalvåret siden de har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Krav til mønsterdybde sommerdekk

For biler under 3500 kg er kravet til mønsterdybde på sommerdekkene minimum 1,6 millimeter. Husk at dette er minimumskravet. Sommerdekk med mønsterdybde på 3 milimeter anbefales.

Generelt

Datoene er ikke absolutte og kan derfor sees på som veiledende. Det ansees som viktigere at man har et tilstrekkelig veigrep enn at datofristen overholdes. Variasjoner i vær og temperatur, lengden på vinteren og påskens plassering vil derfor til syvende og sist avgjøre når bytte av dekk bør gjennomføres.

Sist oppdatert - 21. september 2023