Møller er først ut med signering av Grønnvaskingsplakaten

Hos Møller Bil er vi opptatt av bærekraft, og er tydelig uttalt i selskapets strategi mot 2025. Vi er derfor først ut i bransjen med å signere Grønnvaskingsplakaten. Sammen med over 400 andre selskaper har vi dermed forpliktet oss til å ta et særskilt ansvar for å sette handling bak ord og unngå grønnvasking.

Hva er Grønnvaskingsplakaten?

Grønnvaskingsplakaten er en rettesnor for bærekraftsarbeid. Dette for å unngå grønnvasking, det vil si at bedrifter bruker misledende markedsføring for å fremstille seg selv eller produktet sitt som mer bærekraftig enn det faktisk er. Ved å følge grønnvaskingsplakatens retningslinjer bidrar Møller Bil til at det grønne skiftet skjer raskere.

Konsernsjefen Petter Hellman som leder konsenselskapet Møller Mobility Group sier følgende om forpliktelsen:

Vi ønsker å engasjere våre ansatte, samt sikre at tiltakene vi implementerer faktisk bidrar. Vi skal fremover ta et grundig blikk på oss selv for å sikre at vi kommuniserer bærekraft på en troverdig og god måte.
Petter Hellman

Skift glade for å få Møller Mobility Group på laget

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere legger ikke skjul på at de er fornøyde med at Møller Mobility Group har skrevet under på Grønnvaskingsplakaten:

- Møller Mobility Group har et tydelig kundeløfte om å legge til rette for at kundene kan foreta gode miljøvalg. Da er god og tillitsfull kommunikasjon helt avgjørende. Vi er glade for at Møller Mobility Group stiller seg bak prinsippene i Grønnvaskingsplakaten og vil delta i vårt felleskap og dele sin innsikt og erfaring med hele nettverket, sier Kjærand Haugland.

Sist oppdatert - 23. juli 2023