Energieffektiv ledelse gir store besparelser

Hos Møller Bil Ryen har de hatt stor fokus på hvordan de kan drive forhandler og skadeverksted mer energieffektivt. Dette har gitt gode resultater og svært store besparelser. – Det er motiverende å se at forbruket stuper, sier daglig leder Svein Morten Bergh.

Med 45 forhandlere og 16 skadesentere rundt i landet, er energiledelse og energieffektivitet høyt oppe på agendaen i Møller Bil.

Alle våre forhandlere har fokus på dette gjennom den strenge ISO14001-sertifiseringen, der dokumentert redusert energiforbruk hvert år er et av kravene.

Møller Bil sin forhandler og skadesenter på Ryen har stått der siden 1966. Den eldre bygningsmasse byr på flere utfordringer når det kommer til energilekkasjer. Både varme og lys krever mye i det store anlegget, og hele huset har jobbet sammen med å få ned forbruket.

Erik Aasen har jobbet mye med dette prosjektet, og gleder seg over resultatene.

- Det er en stor jobb, men det nytter om man tar det steg for steg. Vi begynte med å identifisere noen tiltak som vi kunne iverksette, og så har vi jobbet oss videre derifra, sier Erik.

Stor effekt av mange små tiltak

Energismart-initiativet har resultert i reduksjonen av både forbruk og kostnader, og dermed en mer bærekraftig og "grønn" drift. Effekten har kommet ved å identifisere små forbedringsområder, framfor store investeringer i bygg og systemer.

Erik beskriver en enkel ting som eksempel – nemlig hvordan lys i enkelte rom nærmest «kontinuerlig har stått på de siste 15 årene»:

- Vi har fått inn bevegelsessensorer i stedet for lysbrytere i flere rom. Dette gjør at lyset slår seg av når det ikke er aktivitet der, forklarer Erik.

Vi har skiftet lysstoffrør til LED samt iverksatt mange tiltak for å forhindre luftlekkasjer. Det har gitt gode resultater!
- Erik Aasen

Sorteringsgrad til nytt nivå

Det har også skjedd store ting når det gjelder sortering av avfall, og det er satt opp flere miljøstasjoner innendørs med tydelig merking.

Knut Bakke er leder hos Møller Bil Skadesenter Ryen. Han forteller hvordan dette vises i praksis:

- Når vi demonterer batterikasser eller støtfangere, kommer det som regel mye sand og grus på gulvet. Dette ble tidligere feid opp og kastet rett i søpla. Under en tilfeldig kontroll fant vi tre kilo med sand i en søppelbøtte. Det blir svært dyrt, sier Knut Runar.

Tre ledere som viser stolt fram den nye miljøstasjonen, og er stolte av de gode resultatene de har fått fra målrettet arbeid.

Miljøstasjonen som er etablert på anlegget fungerer svært godt, og forhandleren og skadesenteret opplever at de har blitt mye flinkere til å sortere avfallet sitt.

- Nå har vi laget egen sortering for sand og grus, og sparer både kostnader og får bedre sortering, fortsetter han.

- Vi måles på sorteringsgrad når det er fabrikkrevisjon, og vi er kommet til et helt annet nivå enn vi var, sier Erik stolt.

Kulturendring

Erik, Knut og daglig leder, Svein Morten Bergh, er tydellige på at det er lagarbeid som skal ha æren for de gode resultatene.

- Dette skyldes en kulturendring hos alle ansatte, som har gitt en gradvis endring over tid. Samtidig krever det bevisstgjøring hele tiden, som gjør at alle får et forhold til det. Det er naturligvis motiverende når vi ser at forbruket stuper, sier Svein Morten.

- Vi tror at det er mange som synes dette er veldig kult. Vi ser at det blir mindre og mindre sand i søppelbøttene, at søpla sorteres riktig, og at energiforbruket går ned. Dette har vi fått til sammen, legger Knut til.

Skal ta flere grep

- Det er viktig for oss å si at vi ikke tror vi er noe flinkere enn andre. Dette er imidlertid noen av de tingene vi gjør, og som vi håper kan inspirere til å jobbe systematisk med å ta energismarte valg, sier Svein Morten

Samtidig er det ingen tid for å hvile på laurbærene. Fremover står flere ting på planen:

- Vi har fortsatt en del tiltak på programmet, og ikke minst er det viktig at vi klarer å ivareta interessen og alltid lete etter forbedringspotensiale, avslutter trioen.

Sist oppdatert - 04. desember 2023

Relaterte artikler

Samfunnsansvar- Forskjellene våre gjør oss bedre!

- Mangfold og forskjeller bidrar til rikere diskusjoner og mer læring, sier Sara Lyngholm Odden som er salgs- og markedssjef hos Møller Bil Stavanger. Sammen med daglig leder, Jan Olav Fikstvedt, og dyktige kollegaer jobber de aktivt med å gjøre ulikhetene seg imellom til styrke.

SamfunnsansvarJentene mot strømmen

Vi gleder oss over at det er økende antall kvinnelige søkere til våre lærligprogrammer. Jentene som allerede er ute på verkstedene tar i mot sine nye, kvinnlige kollegaer med åpne armer.

SamfunnsansvarSaman fikk fast jobb i Møller Bil

Møller Medvind sørger for at det utdannes folk med viktig fagkompetanse innen kosmetisk klargjøring og bilpleie som vi i Møller Bil har bruk for. Møller Bil Grorud er en av flere forhandlere som har sett til Medvind når de skal ansette nye medarbeidere.

Se alle artikler