Den viktige dekksjekken før hjulskift

Et slitt eller skadet dekk mister raskt mange av de trygge egenskapene sine. Derfor er det viktig at du sjekker alle fire dekk nøye før du skifter hjul.

Dette må du sjekke

 • Mønsterdybde
 • Slitasje
 • Alder
 • Ytre skader
 • Dekktrykk

Lovlig og anbefalt mønsterdybde

Mønsterdybden måler du med en mønsterdybdemåler. Dette kan du kjøpe der du handler bilrekvisita. Dekkenes mønsterdybde skal måles på tre ulike steder; innsiden, midten og utsiden.

Mønsterdybden på sommerdekk skal være minimum 1,6 millimeter. Likevel bør du vurdere nye sommerdekk allerede når mønsterdybden er 3 millimeter. Dette er fordi dreneringsevnen, altså dekkets evne til å holde seg på vått føre, blir dårligere etter 3 mm og ned. Vinterdekk har et krav på minimum 3 millimeter, men vi anbefaler at du bytter ved 4 millimeter mønsterdybde.

Sjekk dekkenes slitasje

Samtidig som du sjekker mønsterdybden, vil du fort legge merke til om dekkene har ujevn slitasje.

Har bilen feil hjulstilling vil du vanligvis se mye slitasje på enten utsiden eller innsiden av dekkene. Du vil samtidig ofte oppleve at bilen trekker mer i ene retningen når du kjører. I så fall bør du ta kontakt med verkstedet for å få tatt en hjulstillingskontroll.

Et tegn på at du har kjørt rundt med for lavt dekktrykk er mye slitasje ytterst på dekket eller i senter.

Dekk bør byttes hvert 5. år

Det er faktisk slik at dekkene går ut på dato selv om de ikke er spesielt slitte. Dette fordi gummien blir hardere og dekket får da dårligere grep.

Dersom du lurer på hvor gamle dekkene dine er har Henrik Persvik, delemedarbeider og ekspert på dekk, et godt råd til deg:

De siste fire sifrene i DOT-koden indikerer uke og år dekket er produsert. For eksempel betyr DOT 0218 at dekket er produsert uke 2 i 2018.

Skader på dekkene

I tillegg til mønsterdybde og annen slitasje er det viktig at dekkene dine er frie for skader.

Skader på dekk kan være:

 • Skruer og spiker i dekk
 • Kul i gummi på siden av dekket
 • Dype rifter i gummi på siden av dekket

Kul i gummi kan forekomme dersom du for eksempel har kommet borti en fortauskant. Dette er en skade som skal tas alvorlig siden det i verste fall kan føre til at dekket eksploderer i fart. Pass på at du sjekker dekket for skade på både innside og utside før du setter det på bilen.

Huskeliste etter hjulskift

Etter at du har sjekket alle fire dekk og gjort hjulskifte er det viktig at du husker på et par ting.

Dekktrykk

Skifter du hjul selv anbefaler vi at du sjekker dekktrykket med en dekktrykkmåler du har hjemme eller ved nærmeste bensinstasjon så fort som mulig.

Riktig lufttrykk i dekkene er viktig med tanke på flere egenskaper:

 • Bilens bremselengde
 • Rullemotstand
 • Drivstoff-, eller elektrisk forbruk
 • Slitasje
 • Din kjørekomfort

Det er bilen du har og ikke dekket som avgjør lufttrykket.

Du vil finne oversikt over riktig dekktrykk til bilen din i dørkarmen ved førerdøren eller i tanklokket. Alternativt kan du sjekke instruksjonsboken.

Etterstramme hjulbolter

Du skal alltid etterstramme hjulboltene etter ca. 50 kjørte kilometer, uavhengig av om du har byttet dekkene selv eller hatt bilen på dekkskifte hos et verksted.

Hold deg og dine trygg på veien - sjekk dekkene.
Sist oppdatert - 09. mars 2023