Når er fristen for EU-kontroll?

Det er ditt ansvar som bileier å sørge for at EU-kontrollen utføres innen fristen har gått ut. Derfor er det viktig å ha god kontroll på når bilen din skal inn på sjekk.

Når er fristen for EU-kontroll og hvordan settes den?

Vanlige personbiler skal inn på EU-kontroll annethvert år, gitt at bilen ikke er førstegangsregistrert i løpet av de siste fire årene. Med “personbiler” så menes personlige kjøretøy med totalvekt under 7 500 kg (bilgruppe M1), varebiler (bilgruppe N1), eller traktor som er konstruert for en hastighet over 40 km/t.

Tidligere har fristen for kontroll blitt bestemt ut ifra siste siffer i registreringsnummeret på bilen.

Les mer om hva du bør sjekke selv før du leverer bilen til EU-kontroll

Hvor lenge før fristen kan man ta EU-kontroll?

Selve tidspunktet for når du ønsker å gjennomføre hovedkontrollen kan du velge selv, men husk å beregne nok tid til både hovedkontroll, rettelse av feil og mangler - og en eventuell etterkontroll. Kontrollfristen du får er endelig og alt må være godkjent innen fristen har gått ut.

Jeg har gjennomført alle kontroller og bilen ble godkjent. Når må jeg ta EU-kontrollen på nytt?

Fristen for den neste EU-kontrollen settes ut ifra datoen du gjennomfører hovedkontrollen - og ikke når bilen eventuelt godkjennes under en etterkontroll.

Se når fristen for EU-kontroll er på bilen din

Du kan se når fristen for EU-kontroll er på bilen din her.

Bestill EU-kontroll
Sist oppdatert - 22. mai 2023