Dette gjør Møller Bil for å spare strøm

I dagens situasjon med høye strømpriser og energikrise i Europa, er Møller Bil og andre bedrifter nødt til å ha et bevisst forhold til strømforbruk og hvordan de kan drive mest mulig energieffektivt.

Europa er inne i en alvorlig energikrise, som igjen vises med høye strømpriser og et økt kostnadsbilde. Dette stiller nye krav til oss som bilforhandler-kjede, der det å jobbe med energisparing er en nødvendighet både for utslipp og utgifter. Bærekraft har lenge vært høyt på agendaen i Møller Bil, og vi er stolte av at moderselskapet Møller Mobility Group er på den eksklusive listen over norske bedrifter som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. Dette setter også ekstra krav til oss når vi, sammen med våre forhandlere, gjør konkrete tiltak for å være energismarte og for å kutte strøm- og energiforbruket.

Hva gjør vi for å kutte strømforbruket i Møller Bil?

I Møller Bil jobber vi med energiledelse på flere nivåer. - I møte med en global klima- og energikrise skal vi bevise at god energiledelse lokalt hos forhandlerne er god bærekraft, sier leder miljø, kvalitet og HMS, Åsmund Isaksen. I samarbeid med Møller Mobility Group jobber Møller Bil med det langsiktige prosjektet «Energismart», som på sikt skal effektivisere energiforbruket i konsernet og Møller Bil på flere nivåer:

Langsiktige investeringer for å spare strøm

Av store og langsiktige investeringer gjøres det mye jobb på eiendommene våre. Innen 2025 er målet at halvparten av våre forhandlere skal ha solceller på taket. I tillegg investeres det store summer for å effektivisere byggene med god ventilasjon og isolering.

- Vi skal ikke bruke energi på å fyre for kråkene, sier Åsmund. - Derfor er det viktig at vi i tillegg til å ha gode løsninger for automatiske porter og kuldegardiner, har fokus på enkle grep som å stenge åpne dører og at vi ikke lekker unødvendig varme ut.

Åsmund og daglig leder hos Møller Bil på Hvam, Erik Gjellan, inspiserer solcellene på taket hos forhandleren.

Kortsiktige investeringer som skal spare strøm

Rundt omkring i forhandlerapparatet gjøres det også mindre investeringer for å drive energieffektivt. Gamle lyspærer byttes ut med LED-pærer, og det investeres i effektive løsninger og sensorstyrte porter og temperaturtermostater.

- Vi er mange medarbeidere og har store bygninger. Det betyr at de små grepene vi gjør hver dag, betyr mye i den store sammenhengen. Energiledelse handler først og fremst om å få med seg hele laget på å dra lasset mot en mer energieffektiv drift. Han henviser videre til Møller Bil sitt energistyringssystem Esave.

Strømsparende tiltak hos forhandlerne

Møller Bil Ryen er blant forhandlerne som har kastet seg over utfordringen med energiledelse. De får gode resultater på jobben de legger ned. - Med utbygging av hurtigladere og ladestasjoner hos forhandleren, og økende antall elektriske apparater, blir behovet for strømsparende tiltak enda større. Noe av det viktigste vi gjør er likevel å jobbe med bevisstgjøring og kulturendring der vi jevnlig snakker om forbruk, og gir sekundering på forbruket underveis. Vi sertifiserer oss også etter ISO 14001-sertifiseringen som krever at vi må dokumentere forbedring i dette over tid. Derfor er det ekstra motiverende å se de gode resultatene dette arbeidet gir, forteller daglig leder Svein Morten Bergh. De viktigste strømsparende tiltakene de har gjort hos Møller Bil Ryen er:

  • Skifte ut gamle lysarmaturer, lamper og pærer til LED-lamper
  • Lukke dører og porter konsekvent
  • Bevisstgjøring på forbruk f. eks slukke lys når du forlater et rom og montert automatiske brytere
  • Kulturbygging og holdningsendring ved jevnlige sekunderinger gjennom året

- Vi håper at målrettede sekunderinger gjennom Energismart-programmet motiverer til å ha energiledelse høyt på den daglige agendaen. Det er det- sammen med de store investeringene på å effektivisere byggene våre - som gir resultater over tid! avslutter Åsmund.

Sist oppdatert - 04. desember 2023

Relaterte artikler

Samfunnsansvar- Forskjellene våre gjør oss bedre!

- Mangfold og forskjeller bidrar til rikere diskusjoner og mer læring, sier Sara Lyngholm Odden som er salgs- og markedssjef hos Møller Bil Stavanger. Sammen med daglig leder, Jan Olav Fikstvedt, og dyktige kollegaer jobber de aktivt med å gjøre ulikhetene seg imellom til styrke.

SamfunnsansvarJentene mot strømmen

Vi gleder oss over at det er økende antall kvinnelige søkere til våre lærligprogrammer. Jentene som allerede er ute på verkstedene tar i mot sine nye, kvinnlige kollegaer med åpne armer.

SamfunnsansvarEnergieffektiv ledelse gir store besparelser

Hos Møller Bil Ryen har de hatt stor fokus på hvordan de kan drive forhandler og skadeverksted mer energieffektivt. Dette har gitt gode resultater og svært store besparelser. – Det er motiverende å se at forbruket stuper, sier daglig leder Svein Morten Bergh.

Se alle artikler