Ikke lad elbilen i vanlig stikkontakt

Lader du elbilen din i vanlig stikkontakt? Det er ikke anbefalt av en rekke grunner. Den viktigste er at det kan føre til varmgang og i verste fall brann. Møller Bil guider deg til en effektiv og sikker ladehverdag.

Vanlige stikkontakter duger ikke

De fleste elbiler leveres med en Mode 2-kabel, en kontakt som er tilpasset bilens inntak i den ene enden og en vanlig stikkontakt i den andre. I motsetning til hva mange tror er denne kabelen kun ment til bruk på reise eller ved nødlading.

Den klare anbefalingen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er å installere en Mode 3 lader. Mode 3 lader er en på-vegg-lader med en spesialtilpasset Type-2 kontakt for lading av elbiler. Her er ladeboksen fastmontert på veggen med en kontakt som tåler høy belastning over lengre tid.

Dette er Mode 2 og 3

Mode referere til lademodus - og hvilken grad av sikkerhetstiltak ladingen din har. De refererer altså til to ulike ladestandarder.

Ved Mode 2 lading brukes standard-kontakter (vanlig jordet husholdningskontakt), men ladekabelen som følger med bilen kan likevel håndtere visse situasjoner som kan oppstå ved lading. Dette håndteres av den spesialtilpassede ladeboksen som er på kabelen.

Ladeboksen på kabelen begrenser ladestrømmen slik at det ikke trekkes mer strøm enn det elektriske anlegget ditt tåler. Likevel kan det oppstå varmgang, da kursen belastes over mange timer. Det er også svært viktig at ladeboksen henges opp, for eksempel i en kurv. Dette er fordi kontakten blir ødelagt av ladeboksens vekt og kabel. Snø, vann og skader på kontakten øker fare for feil på utstyret og dermed brannfaren.

Har du Mode 2 kontakt skal du ha en egen kurs med maks 10A sikring, en jordfeilbryter av type B (som ikke blir forstyrret av støy fra bilens ladesystem) og et overspenningsvern. Vanlige boliger er ofte ikke utstyrt med et elektrisk anlegg som tåler slik belastning over lengre tid.

Derfor bør vanlige stikkontakter (Mode 2) unngås

  • Vanlige stikkontakter er ikke laget for å tåle høy last over lang tid.
  • Stikkontakter ute eller i garasjen, er vanligvis ikke koblet til en dedikert kurs.
  • Daglig bruk av Mode 2-kabler kan fører til slitasje i leddet mellom kabelen og støpselet.
  • Lading med Mode 2-kabler er begrenset til 10A/2,3 kW, hvilket gjør at ladetiden noen ganger blir lenger enn det som er praktisk eller akseptabelt.
  • Den går under navnet nød-ladekabel nettopp fordi den ikke er beregnet for regelmessig lading.

Jevnlig lading av elbil kan føre til at det går varmegang i kontakten, og i verste fall kan det oppstå en brann. Det mange ikke er klar over er at hvis man ikke har en separat kurs til ladepunktet, kan det begynne å brenne andre steder der kabelen er lagt - ikke i garasjen. Skjøter på kabelen i koblingsbokser er spesielt utsatt.

Fordeler med å velge Mode 3-ladestasjon

  • Du kan lade raskere fordi ladestasjonen lar deg utnytte bilens ladekapasitet.
  • Ladestasjoner som fast installeres tilpasses til det ditt sikringsskap kan bære av belastning. Dette gjør ladingen pålitelig og forutsigbar.
  • Du lader sikrere fordi ladestasjonen oppfyller normen for lading av kjøretøy. Den kobles til en dedikert kurs og har riktig dimensjonert sikring. Ved eventuelle feil gir ladestasjonen beskjed (indikator).

Ved å installere en ladestasjon hjemme får du både raskere og sikrere lading. En ladestasjon kan dessuten øke verdien på boligen din.

Sist oppdatert - 05. mars 2023