En fargerik markering for ytringsfrihet

Som arbeidsgiver for over 4000 medarbeidere og som en av Norges største bilforhandlerkjeder, mener Møller Bil at det er viktig å ta et tydelig standpunkt i Pride-markeringen. Hos Møller Bil Ryen har de tatt utfordringen på alvor, og pyntet butikken i regnbuefarger.

- Jeg har lyst til at dette blir en sak som handler om mennesker, mangfold og hvor flott det er at vi alle er forskjellige. Jeg vil ikke at dette blir en sak om hvor mange personer vi har med ulik legning. Det er ikke viktig, sier Svein Morten Bergh, daglig leder på Møller Bils forhandler på Ryen.

- Hvilken legning du har, og hvem du elsker, har ingenting å si for hvem du er eller hvilken jobb du gjør. Det at vi er forskjellige beriker oss, og gjør oss bare bedre, fortsetter han.

Fargerik juni

- Egentlig er det trist at vi i det hele tatt må markere Pride. Det burde vært en selvfølge, men selv i 2023 er det viktig at vi fortsatt snakker om mangfoldet og feirer ulikehetene våre. Det er flott at juni har blitt en måned med stort fokus på det, selv om det er viktig resten av året også, fortsetter han.

På Møller Bil Ryen har de ca 130 antall ansatte, fordelt på ulike avdelinger. I juni markerer de Pride i forhandleren med flere flagg og tydelig støtte til Pride:

- Det er det viktig å vise at vi også er med på feiringen og at vi støtter og stiller oss bak alle de flotte og viktige markeringene som skjer i disse dagene.

- Viktig markering for ytringsfriheten

Pride er en fargerik markering som opprinnelig kommer fra LHBTQ-bevegelsen. Likevel mener Svein Morten at Pride handler om mye mer enn det.

For meg handler Pride om ytringsfrihet, mangfold og det å tørre å være seg selv. Det er viktig at vi, som en stor forhandler, tar et tydelig standpunkt og sender signal til våre medarbeidere og kunder om at de kan komme til oss å være den de er - på alle måter.
Svein Morten Bergh

Møller Bil er en del av Møller Mobility Group, og mangfold og inkludering er noe som er vedtatt i konsernets overordne strategiarbeid. Med verdiene Åpen og Ærlig, Initiativrik, Omtensksom og Tydelig er det ingen tvil om at det er mennesker som står sentralt i hele vår virksomhet.

- Vi skal være omtenksomme og tydelige i hverdagen. Det gjør at vi prøver å skape en arbeidsplass der alle føler seg respektert, sett og velkommen, og at det er trygt å være den du er - og den du føler deg som, forklarer Svein Morten.

Utstillingsvindu på fire hjul

På Ryen er de flinke til å markere begivenheter gjennom året, og selve «maskotten» er «Bobla» som står på utsiden. Nå i juni er Bobla pyntet med flere regnbuefargede flagg.

- Den får mye oppmerksomhet, og er et synlig utstillingsvindu for oss. Nå i juni har vi pyntet den med flere flagg, for å sende et tydelig signal til de som kjører forbu at at vi også er med på denne fargerike folkefesten.

En viktig markering for de som føler seg utrygge

Selv om Pride er en fargerik markering som for mange er synonymt med fest og moro, mener Svein Morten at vi ikke må glemme den viktige bakgrunnen for at vi markerer Pride.

- Det er viktig å huske på at de vi virkelig markerer Pride for, er de som er utrygge, føler seg mobbet og er redde for å være den de er. Det er de som er viktig å vise støtte til. I fjor viste angrepene i Oslo at vi fortsatt har en vei å gå. Det ligger et alvorlig bakteppe bak denne markeringen som også er viktig å få fram, avslutter Svein Morten.

Sist oppdatert - 23. juni 2023