Møller støtter fritidstilbud til barn og unge sammen med BUA

Stiftelsen BUA (Barn-Unge-Aktivitet) er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge i hele landet skal få prøve flere og varierte aktiviteter – helt gratis.

- Møller Bil støtter arbeidet med to varebiler som BUA kan disponere for å tilgjengeliggjøre sport- og fritidsutstyr. Vi håper mange barn og unge får glede av at utstyret nå blir enda mer tilgjengelig, sier Paul Hegna, direktør for bærekraft og kommunikasjon i Møller Mobility Group – eierselskapet til Møller Bil.

Bilene BUA disponerer er to Volkswagen e-Crafter, som er elektriske varebiler. BUA disponerer bilene i to år, og disse ble utlevert av Møller Bil Oslo Vest og salgskonsulent Mats Fredrik Rønningsen i september 2021.

Bidrar til bedre folkehelse og lavere forbruk

Stiftelsen skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og ungeuavhengig av økonomisk og sosial status, gjennom å styrke og synliggjøre nye og eksisterende utstyrsordninger for sport og friluftsliv.

- Vi er veldig glade for å kunne gjøre sport- og fritidsutstyr mer tilgjengelig for flere og dermed bidra til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter, til bedre folkehelse og lavere forbruk, sier Hegna.

Bilene har vært hyppig brukt primært til å samle inn pent brukt sport- og friluftsutstyr til BUAs utstyrssentraler i Oslo. Å samle inn pent brukt sport- og friluftsutstyr er en viktig oppgave som bidrar til mer sirkulærøkonomi og mindre forbruk på mange områder, noe som passer godt sammen med Møller Mobility Groups strategi mot 2025. Paul Hegna forteller:

At flere barn og unge får ta del i ulike fritidsaktiviteter bidrar til bedre folkehelse og lavere forbruk, som er helt i tråd med Møller Mobility Groups bærekraftsambisjoner.
- Paul Hegna

Til stor nytte

Daglig leder for stiftelsen BUA, Monica Vogt, forteller at de er veldig takknemlige og inspirerte over å ha Møller-konsernet som sponsor i Oslo i to år.

- Bærekraft står sentralt i BUAs arbeid og samarbeid med andre aktører er vesentlig for å lykkes. Derfor kaller vi våre sponsorer for bærekraftpartnere, sier Vogt.

Monica Vogt, Daglig leder for stiftelsen BUA.

Mange mennesker har garasjer og boder fulle av utstyr de ikke bruker, eller som barna har vokst fra, påpeker Vogt.

- Mye helt brukbart utstyr blir kastet på avfallsstasjonen og leverandører av sportsutstyr har varelager de ikke får solgt av ulike grunner. Dette er utstyr vi ønsker og som kommer til stor nytte i BUAs utlånsvirksomhet, forteller Vogt og legger til:

Takket være BUA-bilene fra Møller Mobility Group har vi hatt muligheten til å drive innsamling av sport- og friluftsutstyr.
- Monica Vogt

BUA har i 2021 fått prosjektstøtte fra Bymiljøetaten i Oslo kommune for å samle inn pent brukt sport og friluftsutstyr for å sette dette i stand og deretter bruke dette i utlånsvirksomheten. De to e-Crafterne blir brukt i dette prosjektet.

BUA har etablert kjøreruter hvor de henter utstyr på avfallsstasjoner i Oslo fast hver uke. I tillegg henter de gjenglemt utstyr hos innendørs-skianlegget Snø i Lørenskog, og de har hentet restlager med fotballsko, langrennstaver, onefoot miniski, bob-kjelker og tursekker hos ulike leverandører og masse demo-utstyr på hovedkontoret til XXL. Alt dette er utstyr leverandørene ellers måtte kvitte seg med på andre måter.

Les mer om BUA på nettsidene deres

Karen Schmidt på veien for å tilgjengeliggjøre sport- og fritidsutstyr for barn og unge.

Fikser og reparerer utstyr

På BUA Fiks og Rep blir innsamlet utstyr fikset og omfordelt, før det kjøres ut til BUA-utstyrsordningene i Oslo med bilene slik at utstyret kan lånes ut. Dermed er sirkelen sluttet helt til utstyret er så godt brukt at det ikke kan lånes ut mer.

Når utstyret er totalt utslitt, kjøres det til gjenbruksstasjonen. Da har det vært i sirkulasjon en lang stund og gledet mange barn, unge, familier, studenter og besteforeldre som har kommet seg ut i aktivitet uten å bruke penger og uten å kjøpe nytt utstyr.

BUA-ansatte som fikser og reparerer utstyr; Tommie Berkani, Sissel Weng og Karen Schmidt.

Sist oppdatert - 04. desember 2023

Relaterte artikler

Samfunnsansvar- Forskjellene våre gjør oss bedre!

- Mangfold og forskjeller bidrar til rikere diskusjoner og mer læring, sier Sara Lyngholm Odden som er salgs- og markedssjef hos Møller Bil Stavanger. Sammen med daglig leder, Jan Olav Fikstvedt, og dyktige kollegaer jobber de aktivt med å gjøre ulikhetene seg imellom til styrke.

SamfunnsansvarJentene mot strømmen

Vi gleder oss over at det er økende antall kvinnelige søkere til våre lærligprogrammer. Jentene som allerede er ute på verkstedene tar i mot sine nye, kvinnlige kollegaer med åpne armer.

SamfunnsansvarEnergieffektiv ledelse gir store besparelser

Hos Møller Bil Ryen har de hatt stor fokus på hvordan de kan drive forhandler og skadeverksted mer energieffektivt. Dette har gitt gode resultater og svært store besparelser. – Det er motiverende å se at forbruket stuper, sier daglig leder Svein Morten Bergh.

Se alle artikler