Møller Bil + pride

Har du lagt merke til at vi har endret logoen vår? For å vise at Møller Bil støtter opp om pride har vi endret logoen vår for å inkludere pride-fargene.

Å endre logo er et lite, men betydningsfullt bidrag da det sender noen tydelige signaler til resten av samfunnet. Tidligere denne måneden endret konsernselskapet Møller Mobility Group logoen sin og konsernsjef Petter Hellman hadde følgende å si om markeringen:

- For å sende noen viktige og riktige signaler både til ansatte, fremtidige ansatte, bransje og samfunn- ønsker vi for første gang å "offisielt" markere pride, forklarer Hellman.

I tillegg til å endre logo arbeider både Møller Mobility Group og Møller Bil aktivt med å bidra til inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Det å være rause, fleksible og fordomsfrie er en viktig del av vår kultur og gjenspeiles i våre grunnverdier. Vårt arbeid med mangfold ønsker vi å ta et steg videre for å sikre at vi behandler kolleger, kunder og mennesker i ulike roller fra ulike kulturer og med forskjellig bakgrunn på en lik måte.

- Vi skal nå i gang med å utforme en mangfoldstrategi fordi vi har stor tro på at forbedring innen dette området vil hjelpe oss å nå det viktige målet vi har satt oss om å bli en foretrukken arbeidsgiver uavhengig av bransje. I den anledning er det viktig å presisere at mangfold handler om så mye mer enn kjønn, fortsetter konsernsjef Petter Hellman.

Det å være rause, fleksible og fordomsfrie er en viktig del av vår kultur og gjenspeiles i våre grunnverdier.

Mangfold som er basert på evner, utdannelse, alder, bakgrunn, egenskaper, kjønn, personligheter, etnisitet, seksuell legning, preferanser og så videre er viktig for oss. Møller Bil har mangfold som en integrert del av vår strategi. Vår erfaring er nemlig at mangfold gir oss større bredde i tankesett og bidrar til bedre prosesser, både strategisk og operativt.

Happy pride!

Sist oppdatert - 04. desember 2023

Relaterte artikler

Samfunnsansvar- Forskjellene våre gjør oss bedre!

- Mangfold og forskjeller bidrar til rikere diskusjoner og mer læring, sier Sara Lyngholm Odden som er salgs- og markedssjef hos Møller Bil Stavanger. Sammen med daglig leder, Jan Olav Fikstvedt, og dyktige kollegaer jobber de aktivt med å gjøre ulikhetene seg imellom til styrke.

SamfunnsansvarJentene mot strømmen

Vi gleder oss over at det er økende antall kvinnelige søkere til våre lærligprogrammer. Jentene som allerede er ute på verkstedene tar i mot sine nye, kvinnlige kollegaer med åpne armer.

SamfunnsansvarEnergieffektiv ledelse gir store besparelser

Hos Møller Bil Ryen har de hatt stor fokus på hvordan de kan drive forhandler og skadeverksted mer energieffektivt. Dette har gitt gode resultater og svært store besparelser. – Det er motiverende å se at forbruket stuper, sier daglig leder Svein Morten Bergh.

Se alle artikler