Møller Bil Asker og Bærum vant Asker kommunes bærekraftpris

Mot fire andre svært gode finalekandidater ble forhandleren tildelt prisen i Asker rådhus– en pris som deles ut for første gang i 2022. Kommunen trekker frem hvordan forhandleren har investert mye for å bli bærekraftig innen både miljø, klima, mennesker og økonomi. - Vi er kjempestolte over å få en slik anerkjennelse, sier daglig leder Roger Hansen.

Både forhandlerkjeden Møller Bil og eierselskapet Møller Mobility Group har bærekraft som en sentral del av sin strategi. Dette tas ut lokalt hos alle forhandlerne i kjeden, og Møller Bil Asker og Bærum har hatt bærekraft på agendaen over lengre tid. Dette inkluderer både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

- Kjempestolte

Møller Bil Asker og Bærum er både ISO 9001-sertifisert og miljøsertifisert etter ISO 14001, som er den mest anerkjente standarden for miljøledelsessystemer. Dette er noe som juryen trekker frem i sin begrunnelse, sammen med at forhandleren arbeider for å redusere ressursforbruk og klimaavtrykk gjennom kildesortering, energisparende tiltak og er pådriver for nullutslippstransport i Asker. Også bærekraft-rapporteringen og klimaregnskapet trekkes frem.

Omstilling til nye sirkulære forretningsmodeller med fokus på fremtidens mobilitetsløsninger og delingsøkonomi og ikke minst målrettet innsats for å øke kvinneandelen i bransjen, tydelig strategi for lærlinger og aktiv jobbing med utenforskap er også momenter som juryen legger vekt på. Møller Bil Asker og Bærum har blant annet samarbeid med Bleiker og Rud videregående skole, Møller Bil Skolen og Møller Medvind.

- Vi er kjempestolte over å få en slik anerkjennelse i konkurranse med så mange sterke virksomheter, sier Roger Hansen, som er daglig leder for Møller Bil Asker og Bærum.

- Bevis på at vi gjør mye riktig

Bærekraftprisen skal bidra til å synliggjøre Asker-samfunnet som en seriøs bidragsyter innen bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og grønn konkurransekraft. Totalt var 17 bedrifter nominert, og fem av disse gikk videre til finalerunden som ble holdt i Asker rådhus onsdag.

Disse fem var Møller Bil Asker og Bærum, Bergans, MS Donna, Tomra Systems og Hurum Elektro, og etter en grundig vurdering av finalekandidatene fra en bredt sammensatt jury utnevnt av Asker kommune, var det Møller Bil Asker og Bærum som vant den prestisjetunge prisen.

Ordfører i Asker Lene Conradi og daglig leder Møller Bil i Asker og Bærum Roger Hansen

Ordfører i Asker Lene Conradi og daglig leder Møller Bil i Asker og Bærum Roger HansenMarit Helleland / Budstikka

- Dette er et resultat av mange års arbeid, og jeg vil takke alle medarbeiderne som står på hver dag og setter strategien vår ut i praksis. Det er virkelig et lagarbeid som ligger bak denne prisen, sier Roger Hansen.

- Samtidig er dette også et bevis på at vi gjør mye riktig, og vi ser frem til å fortsette denne jobben sammen med Møller Bil-kjeden og Møller Mobility Group, avslutter Hansen.

Kommunen samarbeider med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Asker Næringsforening om utdelingen av prisen, og vinneren fikk en sjekk på 25.000 kroner.

Sist oppdatert - 02. mars 2023