Mangfold på agendaen

Hos Møller Bil er mangfold høyt oppe på agendaen og vi setter derfor stor pris på å bli invitert til seminar for å diskutere et så viktig tema.

Denne gangen var det engasjerte fra Norges Bilbransje Forbund som inviterte til seminaret «Trivsel, mål og mangfold i bilbransjen». Møller Bil var selvsagt på plass med to representanter i paneldebattene.

Dyktige Møller-representanter

Sussen Celine Høen-Vestrheim jobber til daglig som mekaniker hos Møller Bil Hvam. Denne tirsdagen stilte hun gladelig opp på Munch-museet i den første debatten for å dele egne erfaringer om trivsel og mangfold på arbeidsplassen.

Jeg stiller stort sett alltid opp på slike arrangementer eller andre produksjoner for å få fortalt om jobben min, og vise at mekanikeryrket også er noe for jenter så lenge interessen for bil er til stede.
- Sussen Celine Høen-Vestrheim

Sussen forteller videre at hun selv aldri har opplevd mobbing som kvinne i et mannsdominert yrke. Hennes personlige erfaring er at kjønn ikke er utslagsgivende for trivsel på arbeidsplassen. Interesse for bil og bilbransjen, samt personlig kjemi mellom kollegene mener Sussen derimot er avgjørende for hvor godt man trives som jente i bilbransjen.

Sussen Celine Høen-Vestrheim (t.v.) og Kate Skaug Nilsen.

Den andre debatten tok for seg mål og strategier for å fremme mangfold i bilbransjen. Kate Skaug Nilsen, daglig leder hos Møller Bil Jessheim var en av lederne som deltok. Hun fremhevet viktigheten av kontinuerlig mangfoldarbeid, og uttaler:

Møller Bil har vi som mål å være en av de beste arbeidsplassene i bransjen. Dette er godt forankret i vår strategi hvor vi jobber for å utvikle både folk og forretning på en bærekraftig måte.

Bakgrunn for seminaret

Tidligere denne uken presenterte Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørene Landsforening resultater fra trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i mai 2022. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at bilbransjefolk liker jobben sin, men at altfor mange dessverre opplever mobbing og trakassering, og savner mer karriere- og kompetanseutvikling.

Mangfoldarbeidet har pågått i bransjen i over 20 år, uten at de helt store resultatene har kommet. Trolig får den økt oppmerksomhet og effekt nå som bilindustrien står foran det som trolig er et paradigmeskifte, og gradvis vil appellere enda mer til kvinnene fordi produktene endrer seg vesentlig, forklarte moderator Anne-Therese Gullberg.

I debatten diskuterte deltagerne mange tiltak for å tiltrekke seg mangfold. Bilbransjen er i utgangspunktet en mannsdominert bransje og debattantene delte erfaringer og tanker om hvordan bilbransjen bør arbeide for å tiltrekke seg flere kvinnelige talenter. Forslagene som ble trukket frem var blant å vise frem kvinnelige rollemodeller, bevisst headhunte kvinner og å hente inn talenter fra andre bransjer der det er mulig eksempelvis salg.

Høyt på agendaen hos Møller Bil

Mangfold, inkludering og likestilling er høyt på agendaen hos Møller Bil. Vi erfarer at mangfold gir større bredde i tankesett og bidrar til bedre prosesser både strategisk og operativt. Nettopp fordi bilbransjen i utgangspunktet er sterkt mannsdominert, har vi gjennom mange år jobbet for å øke kvinneandelen på generell basis, og det er også et overordnet mål å rekruttere flere kvinner i ledende roller.

Møller Bil er en del av Møller Mobility Group som skriver følgende om resultatene av arbeidet i bærekraftsrapporten: Det jobbes aktivt gjennom rekrutteringsprosesser for å tiltrekke oss flere kvinner, som har gitt resultater: Andelen kvinnelige kandidater til våre stillinger har økt fra 14 prosent i 2019 til 20 prosent i 2020. Dette har igjen resultert i at andel kvinnelige kandidater som tilbys ansettelse har økt fra 16 prosent i 2019 til 24 prosent i 2021.

Sist oppdatert - 04. desember 2023

Relaterte artikler

Samfunnsansvar- Forskjellene våre gjør oss bedre!

- Mangfold og forskjeller bidrar til rikere diskusjoner og mer læring, sier Sara Lyngholm Odden som er salgs- og markedssjef hos Møller Bil Stavanger. Sammen med daglig leder, Jan Olav Fikstvedt, og dyktige kollegaer jobber de aktivt med å gjøre ulikhetene seg imellom til styrke.

SamfunnsansvarJentene mot strømmen

Vi gleder oss over at det er økende antall kvinnelige søkere til våre lærligprogrammer. Jentene som allerede er ute på verkstedene tar i mot sine nye, kvinnlige kollegaer med åpne armer.

SamfunnsansvarEnergieffektiv ledelse gir store besparelser

Hos Møller Bil Ryen har de hatt stor fokus på hvordan de kan drive forhandler og skadeverksted mer energieffektivt. Dette har gitt gode resultater og svært store besparelser. – Det er motiverende å se at forbruket stuper, sier daglig leder Svein Morten Bergh.

Se alle artikler