Hva koster det å lease en bil?

Hva din månedspris blir, vil avhenge av bilen du velger, din startleie, avtalt årlig kjørelengde, lengde på avtalen, og om du har tilleggstjenester inkludert i avtalen. Det finnes derfor ikke en standard pris da det kan variere mye fra person til person.

Dette er startleie

Før du kan hente din nye leasingbil, må du betale et engangsbeløp på minimum 12,5% av bilens totalpris. Summen inngår som en del av din totale betaling. Det betyr at til mer du betaler i startleie, til mindre vil du måtte betale hver måned.

Trenger jeg en Serviceavtale?

Når du leaser en bil har du ansvar for å følge opp alle servicer på bilen. Du kan enten velge å betale for dette etter hver utførte service, eller du kan inkludere en Serviceavtale i månedsleien din. Inkluderer du en serviceavtale gjør du månedskostnadene dine mer forutsigbare.

Ved å alltid følge bilens serviceprogram slik at garantien ikke bortfaller, unngår du erstatningskostnader når du skal levere leasingbilen tilbake.

Avtalt årlig kjørelengde

Når du inngår en leasingavtale settes det en årlig kjørelengde tilpasset ditt kjøremønster. Oppdager du under avtaleperioden at du vil overstige kjørelengden som er satt, er det viktig at du gir oss beskjed slik at vi sammen kan se på om månedsleien din bør justeres til å passe ny årlig kjørelengde.

Må jeg opprette autopassavtale?

Det blir billigere for deg å opprette egen autopassavtale. Dersom du ikke har tegnet avtale med bomselskap i eget navn og hengt opp en bombrikke i leasingbilen, vil bomselskapene fakturere finansieringsselskapet som er oppført som eier av bilen. I dette tilfellet vil du bli viderefakturert sammen med et administrasjonsgebyr.

Vi anbefaler deg derfor å opprette autopassavtale i eget navn.

Hva med bilforsikring?

Du tegner selv bilforsikring når du har leasingbil. Forsikringen må tegnes fra og med overtakelsesdato. Vi har gode samarbeidsavtaler med Gjensidige og Enter, og kan derfor tilby en fordelaktig bilforsikring for deg som leaser bil.

Dersom du kjører rundt i et kjøretøy som er uforsikret får leasingselskapet, som eier bilen, et gebyr på 150,- for hver eneste dag bilen er uforsikret. Denne blir viderefakturert deg sammen med et administrasjonsgebyr.

Sist oppdatert - 23. juli 2023