Møller Bil er stolt samarbeidspartner med Møller Medvind

- selskapet som inviterer ungdom inn i arbeidslivet som likeverdige medmennesker og fullverdige medarbeidere.

Les om samarbeidet og den spennende historien om Møller Medvind her.

Møller Medvind: – Vi leverer de fineste bilene i Norge, og vi har landets beste kollegaer!

Gruppebilde

– Alle hjelper hverandre og respekterer hverandre her, forteller Saman Mohammedi. Han har arbeidet hos Møller Medvind i snart åtte måneder, og mener at andre arbeidsplasser har mye å lære av miljøet og samholdet her.

I Møller Mobility Group ønsker vi å skape gode arbeidsplasser og være ledende innenfor mangfold og inkludering. Møller Medvind er derfor et selskap vi er veldig stolte av. Dette er vår første, store, egne satsing i vårt nye samfunnsoppdrag, som skal være helt integrert i kjernevirksomheten. Her er historien om hva Møller Medvind er, og hva de leverer.

Nøkkelen til liv

"Mange unge arbeidstakere trenger litt oppstartshjelp, og ikke alle tør å satse på dem. Ved å velge Møller Medvind kan vi også bidra til å endre en dårlig trend, istedenfor å bare tenke kroner og øre."
Thomas Ekeberg, Møller Bil Kalbakken

I samarbeid med NAV har Møller Medvind skapt en helt ny vei inn i arbeidslivet for unge voksne som sliter med å få seg jobb. Møller Medvind er grunnlagt av Mari Schage Førde og Bjørn Erik Tangen. Virksomheten hadde oppstart våren 2018, og skal være et bærekraftig og verdifullt tilbud til unge som av ulike grunner ikke slipper til i arbeidslivet.

– Vi gir opplæring i bilpleie og klargjør biler for salg, med mål om å tilby faste heltidsstillinger og etterhvert et fagbrev, forteller Mari.

– Fast heltidsstilling er viktig, skyter Bjørn Erik inn. Det holder nemlig ikke å få tilbud om fast stilling hvis det er snakk om å jobbe to kvelder i uka.

– Heltidsarbeid med faste og stabile lønninger er jo nøkkelen til å starte et liv med familien, fortsetter Bjørn Erik.

Møller Medvind samarbeider tett med NAV, og Mari og Bjørn Erik forteller at det så langt har gått over all forventning:

– Heldigvis var NAV så positive til oss at de satte av ressurser kun til samarbeidet med oss, og det er et utrolig spennende og lærerikt samarbeid for begge parter, sier Mari. Hun forteller at det er svært få som faller av programmet, og at virksomheten har fått et utrolig godt rykte på svært kort tid.

"Vi har valgt å samarbeide med Møller Medvind fordi det er et fantastisk tiltak for å gi mennesker en ny sjanse. I tillegg er det en flott gjeng som gjør en fantastisk jobb."
Jon Meiner, Møller Bil Ensjø

Møller Bil Ensjø har nå ansatt en av våre flotte medarbeidere. De er heller ikke de eneste. Flere av våre medarbeidere er nå i jobb hos ulike forhandlere.

Møller-metoden

Gruppe

Medarbeiderne hos Møller Medvind er stort sett unge voksne som er registrert hos NAV, og som gjerne har to-tre hull i CV-en. Mange har heller ikke gjennomført videregående skole.

– Mange blir overrasket over hvordan de blir tatt imot hos oss - alle her er vennlige, imøtekommende og hjelpsomme, og alle har et ansvar som medmennesker og kollegaer. Vi spør ikke bare "Hvordan har du det?", men også "Hvordan har kollegaene dine det?". Dette er en del av Møller Medvind-metoden som vi har utarbeidet her, og som ikke bare skaper lojale medarbeidere, men også et fantastisk arbeidsmiljø, forklarer Mari.

– Jeg stiller alltid to krav til nye medarbeidere: De skal lage de fineste bilene i Norge og de skal være Norges beste kollegaer, forteller en smilende Bjørn Erik.

Og det er ingen tvil om at det skaper ringvirkninger langt utenfor Møller:

– Andre bedrifter som kommer til NAV for å hjelpe, får anbefalt Møller Medvind-metoden, og det syns vi er utrolig flott, forteller Mari.

Hjem nummer to

Saman

Saman Mohammedi kom fra Iran til Norge i 2015, og hadde lenge problemer med å få fast arbeid. I løpet av halvannet år bodde han på tre forskjellige mottak, før han til slutt fikk arbeid hos Møller Medvind.

– For meg er det viktig å jobbe, forteller Saman. – Jeg vil tjene penger til familien, betale skatt, leve et stabilt liv og pensjonere meg når jeg blir gammel, sier han.

Etter å ha arbeidet hos Møller Medvind i snart åtte måneder, kan han bekrefte at miljøet her er ulikt noe annet han har opplevd:

– Det har blitt mitt hjem nummer to, forteller Saman. – Alle her hjelper hverandre og behandler hverandre med respekt, og stiller opp når ting er vanskelige. De voksne her prater med oss på verkstedet hver dag og alle spiser lunsj sammen i kantina, sier han.

– Medvind bør finnes i hele Norge, mener Saman.

Møller Medvind-metoden

"Medvind har tatt et ansvar som er veldig viktig. De gir mennesker som av en eller annen grunn faller utenfor arbeidslivet fast ansettelse. Det de gjør betyr virkelig noe, og det er det viktigste."
Jon Meiner, Møller Bil Ensjø

Hos Møller Medvind blir mennesker som ikke slipper inn i arbeidslivet invitert inn i et inkluderende og likestilt miljø, og de får velge sin egen veileder. Gjennom Møller Medvind-metoden får alle medarbeiderne individuell veiledning og oppfølging, samtidig som vi legger stor vekt på medarbeidermedvirkning.

– Medarbeiderne får tilbud om en mentor, og mentorprogrammet vårt har vært utrolig vellykket, forteller Mari. En av årsakene til at det har vært så vellykket, er ifølge Mari og Bjørn Erik at mentorene som rekrutteres fra virksomheter i hele Møller Mobility Group gjør det av eget ønske.

– Ja, det må være frivillig, forklarer Bjørn Erik. – Gjennom en mentor får ungdommene en støttespiller som heier litt ekstra på akkurat dem, sier han.

Rydder opp i bransjen

"Som Norges største bilforhandlerkjede har vi mulighet til å gå foran som et godt eksempel. Vi har mulighet til å rydde opp i en bransje som har vært preget av dårlige arbeidsvilkår, og vi er i en posisjon hvor vi kan gi mennesker som trenger det nye muligheter."
Thomas Ekeberg, Møller Bil Kalbakken

Møller Medvind startet som et initiativ fra eierne for å integrere samfunnsoppdrag i den totale virksomheten til Møller. Unge mennesker som ikke kommer seg inn i jobb er en stor og dyr utfordring for det norske samfunnet, og Mari så en mulighet til å skape faste og varige arbeidsplasser.

– Klargjøring av biler for salg ble tidligere satt bort til eksterne partnere. Nå tilbyr Møller Medvind fleksible løsninger for forhandlere, i tillegg til keramisk lakkforsegling for privatkunder, forteller Mari.

"Medvind leverer alt i ett: De gjør en grundig rengjøring, klarerer bilene, leverer lakkforsegling og tar bilder. Alt vi trenger å gjøre når bilene kommer tilbake til Ensjø, er å legge dem ut for salg!"
Jon Meiner, Møller Bil Ensjø

– Vi har skapt et utrolig godt produkt med så høy kvalitet at vi har problemer med å møte etterspørselen, forteller Mari. – Møller Medvind leverer først og fremst til Møllers forhandlere og privatkunder, men vi merker også at andre ønsker å benytte Møller Medvind, sier hun.

– I tillegg bidrar vi til å rydde opp i arbeidslivet og den kosmetiske bilbransjen hvor det er mye svart arbeid, og det er vi utrolig stolte av, legger Bjørn Erik til.

Bærekraftig bedrift

Arbeid

"Fem stjerner på det Møller Medvind leverer! Man kan virkelig se at det er gjort av mennesker som legger stolthet i det de leverer, og som virkelig bryr seg om jobben sin."
Thomas Ekeberg, Møller Bil Kalbakken

Det er ingen tvil om at Møller Medvind er et verdifullt tilbud til ungdommene, og at det er samfunnsøkonomisk nyttig. Det var også viktig for Mari og de andre eierne å gjøre tiltaket lønnsomt og bærekraftig.

– Vi måtte finne en inngang i næringskjeden som gjorde folk avhengige av oss og som la til rette for en bedrift med lang levetid, forklarer Mari. – Det får vi til ved å levere det aller ypperste innen bilpleie, og skape så mange nye arbeidsplasser for flotte ungdom som mulig.

I dag finnes det ikke et fagbrev innen bilpleie og bilkosmetikk, men det er Møller Medvind i ferd med å utarbeide sammen med andre aktører i bilbransjen. Planen er at dette forhåpentligvis skal være klart til 2022 og kommer til å gjøre de ansatte i Møller Medvind utrolig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Hvis noen ønsker å rekruttere medarbeidere fra Møller Medvind, har medarbeideren muligheten til å komme tilbake innen tre måneder hvis det ikke skulle fungere. Den samme muligheten har selskapet.

God arbeidserfaring

Arbeid

Saman Mohammedi er svært fornøyd med erfaringen hos Møller Medvind så langt. Han har fått gode ferdigheter i bilvask, avfetting, voksing, polering og lakkering, og lærer stadig noe nytt på jobb. I tillegg er det flott å se at kundene blir fornøyde.

– Folk blir veldig glade når de får tilbake bilen sin - de kjenner den ikke igjen og kan ikke tro at det er den samme bilen, forteller Saman entusiastisk.

– I tillegg er det godt å kunne bidra til miljøet. Når vi tar vare på bilene varer de mye lenger, de ruster ikke i stykker og vi unngår bruk og kast av mange biler, fortsetter han.

På spørsmål om hvordan fremtiden ser ut, svarer han:

– Jeg har lyst til å jobbe her i mange år, kanskje fem år til. Jeg vil bli kjent med mange forskjellige fagområder og kanskje gå videre til salg. Da har jeg mulighet til å jobbe hvor som helst i hele Norge, avslutter han.

Relaterte artikler