Møller Bil Bruktbil Helsfyr avvikles

Møller Bil Bruktbil Helsfyr (tidl. Autoarena AS) har etter 10 års drift avsluttet da leiekontrakten utløp 31.12.2017. Nye konsepter for Møller Bil Bruktbil i Oslo er under utvikling.

Har du spørsmål eller behov for hjelp kan vi nås på [email protected], eller du kan henvende deg til din nærmeste Møller Bil-forhandler.

Leasingkunder bes kontakte Møller Bil Hvam v/ Rune Bakker.
E- post: [email protected]
Telefon: 91155049/24032600
Adresse Møller Bil Romerike: Hvamstubben 8, 2013 Skjetten