24-timers mobilitetsgaranti 04444

Alle nye Audi, Volkswagen og Skoda leveres med 24-timers mobilitetsgaranti. Skulle bilen stoppe uforutsett underveis, dekker vi tauing til nærmeste merkeverksted, eller reparasjon på stedet hvis mulig. Ring 04444, og vi hjelper deg når som helst på døgnet.

Ordningen er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe 04444. Serviceheftet med stempel fra siste service gjelder som "sjekkhefte". Serviceheftet og faktura fra siste service bør derfor oppbevares i bilen.

24-timers mobilitetsgaranti trer i kraft hvis tekniske problemer gir deg en uforutsett stopp underveis. Den dekker gratis inntauing til nærmeste merkeverksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler som viftereim og liknende er inkludert.

 

Garantien gjelder frem til første inspeksjonsservice. Blir denne utført etter fastsatte normer forlenges garantien til neste inspeksjonsservice med mobilitetsgaranti. Eneste forutsetning er at fabrikkens serviceprogram følges, og at anbefalte reparasjoner blir utført.

Bileier må dekke kostnader for reparasjoner som er årsak til driftstansen. Her gjelder de samme betingelser som for en bil som kommer til verkstedet uten at det har vært en uforutsett stopp. Er bilen innenfor garantitiden, vil verkstedet selvfølgelig vurdere om den oppståtte feilen dekkes av nybilgarantien.

Mobilitetsgarantien dekker ikke selvforskyldte uhell som for eksempel drivstoffmangel eller utelåsing. Det samme gjelder, kollisjon/utforkjøring, eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted.


Les mer om mobilitetsgaranti hos Volkswagen, Audi og Skoda.


24-timers nødnummer: 04444

Utenfor Norge ringer du: +47 04444
Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp, selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da blir bileier belastet kostnaden.