Våre nybilgarantier

Alle nye Volkswagen, Audi, ​​ŠKODA og Volkswagen Nyttekjøretøy som selges gjennom Møller Bil-forhandlerne har fem års Norgesgaranti.

Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon, og vilkårene beskrives nærmere nedenfor.

 

En autorisert forhandler dokumenterer i serviceheftet når garantien trer i kraft og begynner å løpe. For biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011 er denne garantien utvidet til en Norgesgaranti 5 år / 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

 

Garantien begynner å løpe når en autforhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen eller når den nye bilen registreres første gang, avhengig av hva som inntreffer først. Uavhengig av dette begynner garantien å løpe når bilen er blitt utlevert, registrert eller tatt i bruk av en autorisert forhandler i EØS-området og i Sveits.

 

Fabrikkene har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkt. Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra respektive fabrikker.

 

Husk – serviceheftet er bilens logg, hvor det fremkommer om bilen er vedlikeholdt slik fabrikken foreskriver.

 

Dokumentasjon som viser detaljer om hva som er foretatt vil kunne bli påkrevet. En utført serviceoppfølging vil også kunne ha stor betydning den dagen bilen skal selges.

For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert serviceforhandler kontaktes for en utbedring.

 

Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter i hht. norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav i hht. lov om produktansvar.

Garantien dekker ikke direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.