Møller Bil Skolen

Høsten 2008 startet de første lærlingene sin utdannelse på Møller Bil Skolen. De beste tilbys fast jobb i Møller Bil etter avlagt fagprøve.

Fra skoleåret 2006 ble reformen "Kunnskapsløftet" gjennomført i norsk skole. Denne reformen påvirket også hvordan biltekniske utdanningsløp som bilmekaniker, bilkadereparatør, lakkerer, og reservedelsfaget blir gjennomført. I dag er normalløpet to år på Videregåenede skole, VG1 og VG2, og deretter gjennomføres VG3 i bedrift over to år (læretid). Tidligere inneholdt denne læretiden en obligatorisk teoridel, kalt "Restteori". Med nye læreplaner i VG1 og VG2 er nå all teori for faget unnagjort i løpet av de to årene på skole, og restteorien i læretiden er ertattet av yrkesteori.

 

Hva er Møller Bil Skolen?

En lærekontrakt er normalt på 24 måneder. I løpet av denne tiden skal lærlingen forene det teoretiske han eller hun har lært på skolen i to år med den praktiske kunnskapen som skal til for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Vår erfaring er at de aller fleste har behov for å repetere og tilegne seg noe av dette stoffet som teoriundervisning. Som følge av dette har vi lagt opp et undervisningsopplegg gjennom VG3-perioden (læretiden) med både klasseromsundervisning og nettbasert læring. Her vil du som lærling i Møller Bil få en grundig repetisjon av VG2 stoff i kombinasjon med relevant teori for den utdannelsen du har valgt.


Hvorfor velge oss?

Vi ser at Møller Bils systemer og prosesser etter hvert har blitt så komplekse at vi ønsker å målrette utdanningen i læretiden spesielt i henhold til våre rutiner og verdier. Dette er kun mulig å få til ved å håndtere undervisningen i egen regi. Hos oss er du sikret å jobbe med de nyeste teknikker og utstyr som brukes for å vedlikeholde og diagnostisere biler som er teknisk ledende på områder som sikkerthet, miljø etc.


Hva er vi opptatt av?

Vi er opptatt av at læretiden i Møller Bil er nettopp det. En tid hvor det er fokus på læring i ordnede former. Normalt vil de fleste lærlinger hos oss få tilbud om fast jobb etter endt læretid og bestått fagbrev. Det er derfor også i vår interesse at du etter endt læretid har fått en god læringsplattform og et godt grunnlag til å utvikle deg videre som fagarbeider i Norges største bilkjede.


Kontakt oss

Møller Bil Skolen ledes av Caspar Hille. Send en e-post til Caspar på adressen caspar.hille@moller.no hvis du ønsker ytterligere informasjon om skolen.